Ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση για μαθητές και φοιτητές – Student Coaching

Η υπηρεσία Student Coaching απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και έχει ως στόχο την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους ψυχολόγους της ομάδας μας για ζητήματα που αφορούν τόσο την εκπαιδευτική τους απόδοση όσο και για προσωπικές  δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζουν.  Θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν συναντήσεις κατ’ ιδίαν, αλλά και εξ’ αποστάσεως. Η υπηρεσία Student Coaching χρησιμοποιώντας κυρίως τη συστημική συμβουλευτική και προσανατολίζεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμη υποστήριξη με στόχο τρέχοντα ζητήματα, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα σε επίπεδο σπουδών καθώς και την καθημερινότητα του κάθε ατόμου σε επίπεδο ψυχικής ευημερίας.

Οι υπηρεσίες μας διαθέτουν δύο πυλώνες:

  1. Υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα

  • χαρτογράφηση καθηκόντων
  • διαχείριση χρόνου
  • οριοθέτηση στόχων
  • διαχείριση ρόλων στην καθημερινότητα βάσει καθηκόντων ενός μαθητή, αθλητή ή φοιτητή

 

  1. Υποστήριξη σε προσωπικά ζητήματα

  • διαχείριση άγχους
  • διαχείριση διάθεσης
  • υποστηρικτική συμβουλευτική και βοήθεια σε ζητήματα προσωπικών σχέσεων
  • προβληματισμούς σεξουαλικής ταυτότητας