ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

Δεκέμβριος 18. 2017 ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ Πριν λίγα χρόνια ολοκλήρωσα επιτυχώς τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο Comenius της Μπρατισλάβα. Kαθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μου έπαιξαν τα κοντινά πρόσωπα τα οποία με τον τρόπο τους στάθηκαν δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Σε αυτά τα πρόσωπα κατατάσσω και τον κ. Μένανδρο Εμφιετζόγλου και όλο το προσωπικό της EMFASIS, οι όποιοι έδειξαν πραγματικό ζήλο για την πορεία τη δική μου, αλλά και των συμφοιτητών μου. Ήταν διπλά μας ουσιαστικά σε κάθε δύσκολη στιγμή, είτε επρόκειτο για μικρές λεπτομέρειες τις οποίες ως φοιτητές αδυνατούσαμε να διευθετήσουμε είτε εμψυχώνοντάς μας και βοηθώντας μας σε θέματα που δεδομένης της απόστασης από το σπίτι δεν μπορούσαμε να χειριστούμε μόνοι ιδίως κατά τα πρώτα έτη. Ενδοπανεπιστημιακά ζητήματα, στέγαση φοιτητών, σημειώσεις, συμβουλές, σε όλα η EMFASIS προσέφερε λύσεις. Θα χαρακτήριζα τον Γενικό Διευθυντή όσο και όλο το προσωπικό της ως έναν καλό μου φίλο που θα μπορούσα να βασιστώ ανά πάσα στιγμή.

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ