Φοιτητικά Μαθήματα


Ο Εκπαιδευτικός όμιλος EMFASIS, εκτός από μαθήματα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, περιλαμβάνει και πανεπιστημιακά-φοιτητικά μαθήματα.
Τα συγκεκριμένα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα είτε σε ολιγομελή τμήματα.
Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε με υπευθυνότητα τους φοιτητές σ’ εκείνα τα μαθήματα που οι ίδιοι νιώθουν αδύναμοι.
Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίες, βιβλιοθήκη καθώς και μέσα ψηφιακής διδασκαλίας εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες φοίτησης για τους ενδιαφερομένους.
Σε αρχικό στάδιο πραγματοποιείται συνάντηση του φοιτητή – τριας με τον διδάσκοντα καθηγητή, έτσι ώστε να συζητηθούν αναλυτικά το αντικείμενο και το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Το EMFASIS προσφέρει:

  • Πλήρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης
  • Επαναληπτικά μαθήματα
  • Οργάνωση μελέτης των σπουδαστών
  • Επιτελείο έμπειρων καθηγητών

Οι ώρες μαθημάτων ΔΕΝ είναι καθορισμένες. Ο αριθμός μαθημάτων του κάθε σπουδαστή στηρίζεται στις πραγματικές του ανάγκες και ελλείψεις.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί για την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά αντικείμενα, πάντα με την φροντίδα και την εγκυρότητα του Εκπαιδευτικού ομίλου μας.