Πανεπιστήμιο Pavol Jozef Safarik

Το Pavol Jozef Safarik University ιδρύθηκε το 1959 ως δεύτερο κλασσικό πανεπιστήμιο στη Σλοβακία. Η τωρινή δομή του περιλαμβάνει 4 σχολές – Ιατρική, Φυσικών Επιστημών, Νομική και Δημόσια Διοίκηση. Το πανεπιστήμιο αποτελεί τόπο σπουδών για περίπου 6000 φοιτητές και τόπο εργασίας για 1250 μέλη προσωπικού (καθηγητές και ερευνητικό προσωπικό).
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει εκπαίδευση σε τρείς κύριους κύκλους – προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και PhD σε διάφορα πεδία. Τα μαθήματα γίνονται και στη σλοβακική και στην αγγλική γλώσσα.
Το Πανεπιστήμιο Safarik θεωρείται από τα καλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια, ειδικά η Ιατρική Σχολή του, και η εκπαίδευση βασίζεται στα ευρήματα της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας. Επίσης υπάρχει εντατική συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο Pavol Jozef Safarik στο Kosice (επίσημο website)

Σπουδές Ιατρικής

Σπουδές Οδοντιατρικής