ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Εδώ και τρία χρόνια ξεκίνησε η λειτουργία των ξενόγλωσσων τμημάτων του «SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY» στην Bratislava. Η προσφερόμενη εκπαίδευση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα στις εξής ΣΧΟΛΕΣ :

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η εγγραφή των ενδιαφερομένων διενεργείται με υποβολή μιας αιτήσεως στην EMFASIS και στη συνέχεια με την καταβολή των διδάκτρων, που γίνεται στην αρχή του Ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μετά την είσοδο της Σλοβακίας ως ομότιμου μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον ΜΑΙΟ του 2004 τα πτυχία των ανωτέρω Σχολών είναι απολύτως ισότιμα με το αντίστοιχο πτυχίο του Μετσόβειου Πολυτεχνείου και η αναγνώρισή τους γίνεται αυτόματα.

Σημ. Το πρόγραμμα Σπουδών και κάποιες ειδικές πληροφορίες για τις πολυτεχνικές Σχολές περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο Πανεπιστημίου, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από την Γραμματεία του ‘EMFASIS FOUNDATION CENTRE

Slovak University of Technology Slovak University of Technology 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών