Ιατρικές Ειδικότητες

ιατρικές ειδικότητες, medical specialtiesΕιδικότητες Ιατρών στη Σλοβακία με απόλυτη αναγνώριση σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Άμεση έναρξη ειδικότητας χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις στα νοσοκομεία της Μπρατισλάβα
  • Πλήρης αναγνώριση όλων των ειδικοτήτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη σχετική Κοινοτική Άδεια
  • Δυνατότητα εκτέλεσης και μέρους της ειδικότητας στη Σλοβακία
  • Η ειδίκευση είναι αμειβόμενη, με πλήρη απασχόληση, εφημερίες και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης νοσοκομειακής μονάδας.

Η Emfasis διατηρεί το προνόμιο της αποκλειστικότητας στη διάθεση θέσεων ειδικότητας σε όλα τα νοσοκομεία της Σλοβακίας. Με τη σύναψη ειδικού συμβολαίου με τον κρατικό φορέα διάθεσης των ειδικοτήτων σε μία βδομάδα μετά της υποβολή της αίτησης η Emfasis εξασφαλίζει τη θέση για τους ενδιαφερόμενους ιατρούς, προκειμένου να εκπονήσουν ολόκληρη ή μέρος της ειδικότητάς τους στις υπερσύγχρονες Νοσοκομειακές Μονάδες της Σλοβακίας.

Η εκπαιδευτική καθοδήγηση των ειδικευόμενων ιατρών γίνεται στην αγγλική γλώσσα, όπως και οι τελικές εξετάσεις τους για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας.

Ο τίτλος της ειδικότητας έχει Ευρωπαϊκή αναγνωρισιμότητα (European evaluation) και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, όπως οι τίτλοι της Γερμανίας, της Αγγλίας και των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.