Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνικού Πανεπιστημίου Σλοβακίας

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών η οποία είναι η καλύτερη στη Σλοβακία λειτουργεί από το 1939. Το αγγλόφωνο τμήμα της λειτουργεί από το 2001/2002 και διαθέτει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Προπτυχιακά (Bachelor) τα οποία διαρκούν 3 χρόνια (6 εξάμηνα)
Μεταπτυχιακά (Master/ MSc)  που διαρκούν 2 χρόνια (4 εξάμηνα)

Έπειτα από 5 χρόνια φοίτησης, ο φοιτητής αποκτά Master στην τεχνολογία και κατέχει πλέον τον τίτλο του «Engineer”, τίτλος αποδεκτός από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περίοδος μαθημάτων χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
Χειμερινό (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος)
Εαρινό ( Φεβρουάριος- Μάϊος)
Και τα δύο εξάμηνα ακολουθεί η περίοδος εξεταστικής η οποία έχει συνήθως διάρκεια 6 εβδομάδων.
Ένα έτος σπουδών αποτελείται κατά μέσο όρο από 640 ώρες παρακολουθήσεων οι οποίες έχουν η μορφή διαλέξεων, πρακτικών ασκήσεων, εργαστηριακών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και πλάνων εργασίας, ενώ ο τρόπος βαθμολόγησης βασίζεται στον Ευρωπαικό Κανονισμό Μεταφοράς Μονάδων (European Credit Transfer System).
Tο πρόγραμμα αποτελείται από θεωρητικά και επιλογής μαθήματα.

Κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (Bachelor) o φοιτητής έχει να επιλέξει ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

– Applied Mechanics and Mechatronics
– Automation and Informatics of Machines and Processes
– Automobiles, Ships and Combustion Engines
– Power Engineering
– Process and Envinromental Engineering
– Production Processes and Materials
– Production Systems and Quality Management
– Plastics in Mechanical Industries and Plastics Processing (in cooperation with the Faculty of Chemical and Food Technology).

O προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ολοκληρώνονται με μία τελική κρατική εξέταση η οποία αποτελείται από παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και προφορική εξέταση σε δύο θέματα σημαντικά για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που έπονται είναι τα εξής:

– Applied Mechanics
– Automation and Informatics of Machines and Processes
– Automobiles, Ships and Combustion Engines
– Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment
– Machines and Equipment for Chemical and Food Industries
– Mechatronics
– Measurement and Testing
– Production Processes and Materials
– Machines and Equipment for Civil Engineering, Land Reclamation and Agriculture
– Quality of Production in Mechanical Industries
– Thermal Power Engineering

Οι μεταπτυχιακές σπουδές ολοκληρώνονται με μία τελική κρατική εξέταση που αποτελείται από παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και προφορική εξέταση πάνω σε τρία θέματα τα οποία ανταποκρίνονται στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής καθώς και στην εργασία του.

Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών ο απόφοιτος πλέον μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του με στόχο την απόκτηση διδακτορικού τίτλου και ο οποίος μπορεί να αποκτηθεί έπειτα από έρευνα ετών. Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει 10 θεματικές στους τομείς:

– Applied Mechanics
– Automation and Control of Machines and Processes
– Fluid Machines and Equipment
– Mechatronics
– Metrology
– Parts of Machines and Mechanisms
– Process Engineering
– Production Processes and Materials
– Quality of Production
– Thermal and Hydraulic Machines and Equipment
– Transport Technology