Βουλγαρία Medicine

Medical University in Sofia, Medicine, Pharmacy, Bulgaria, Ιατρικό Πανεπιστήμιο, Φαρμακευτική Σχολή, Σόφια, Βουλγαρία, φοιτητική ζωή, δίδακτρα
Βουλγαρία Dentistry Βουλγαρία Medicine Βουλγαρία Pharmacy Βουλγαρία Veterinary

Universities in Bulgaria

Bulgaria is a Balkan country where in recent years, after the establishment of its English-speaking departments, it has become one of the most popular choices, especially for Greek students, since it offers a remarkable level of studies especially in Health (Medicine, Dentistry, Pharmacy, Veterinary) and Polytechnics with a relatively low […]