Πληροφορική – ECDL

 

ECDL-300x116 Πληροφορική - ECDL emfasis eduΟ Εκπαιδευτικός Όμιλος EMFASIS αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο ECDL και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής για την απόκτηση του πτυχίου ECDL Core και ECDL Core  IN PROGRESS.
Το ECDL (European Computer Driving Licence) είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πληροφορικής που μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις σας και να επιβεβαιώσει τις δεξιότητες σας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σας ανοίγει την πόρτα στην αγορά εργασίας οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο σε όλους τους τομείς (ιδιωτικό και δημόσιο).
Τα συγκεκριμένα πτυχία απευθύνονται σε όλους όσοι θέλουν να πιστοποιήσουν την γνώση τους στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος.

Για να αποκτήσετε την ολοκληρωμένη Πιστοποίηση Βασικού Επιπέδου (ECDL CORE), θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις 7 ενότητες που το απαρτίζουν και οι οποίες είναι οι εξής:

 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Χρήση Βάσεων Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

Το ECDL Core IN PROGRESS πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες χωριστά , από μια έως έξι κατ’ επιλογή του υποψηφίου, και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε. Η επιλογή της σειράς με την οποία θα εξεταστεί κάποιος διαμορφώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο.
Εκτός των μαθημάτων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασκείται καθημερινά μόνος του στα επιμέρους γνωστικά πεδία κάθε ενότητας.
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για την απόκτηση του ECDL Expert που απευθύνετε σε όσους είναι στελέχη ιδιωτικών εταιριών ή δημοσίων οργανισμών, σε υπαλλήλους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε γραμματείς διοίκησης, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κατέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος.

Για να αποκοτήσετε το ECDL Expert πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις 4 παρακάτω ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις