Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Plovdiv in Bulgaria

Απρίλιος 8. 2013 Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Plovdiv in Bulgaria 94985284 Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης ιδρύθηκε το 1945 στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Ιατρικής και Υγειονομικής περίθαλψης, ένα Ιατρικό Κολέγιο και ένα νοσοκομείο. Είναι ένα κρατικό Πανεπιστήμιο διαπιστευμένο από την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης το οποίο έχει εκπαιδεύσει πάνω από 22.000 ντόπιους και ξένους φοιτητές από 43 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα καθώς τα τμήματα είναι αγγλόφωνα. Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος, το ανωτέρω πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναγνωρίζεται αυτόματα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή απαιτείται η κατοχή ενός τίτλου αγγλικών. Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει ο υποψήφιος να δώσει ένα τεστ εισόδου στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1/1/2015 Λήξη υποβολής αιτήσεων: Σεπτέμβριος 2015 Ημερομηνία εξετάσεων: Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015 Πανεπιστήμιο: Medical University of Plovdiv Χώρα: Βουλγαρία Πόλη: Φιλιππούπολη Τομέας: Σπουδές Υγείας Τίτλος σπουδών: Medical Doctor Διάρκεια σπουδών: 6 έτη Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και λήγει τέλος Αυγούστου. Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
  • χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος)
  • εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος)

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ