Φαρμακευτική Σχολή – Comenius University in Bratislava

Μάρτιος 28. 2013 Φαρμακευτική Σχολή – Comenius University in Bratislava 111124853 Η Σχολή της φαρμακευτικής του πανεπιστημίου Comenius ιδρύθηκε το 1952 και συγχωνεύτηκε το 1960 με τη Σχολή της Φαρμακευτικής στο Μπρνό όπου και αποσχίστηκε το 1969 με τη διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας παραμένοντας έως σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς σχολές της χώρας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα καθώς τα τμήματα είναι αγγλόφωνα. Με την ένταξη της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος, το ανωτέρω πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναγνωρίζεται αυτόματα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και λήγει τέλος Αυγούστου. Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος) και εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος). *Κατά τα τέσσερα χρόνια η παρουσία του φοιτητή στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Κατά τον 5ο χρόνο ο φοιτητής μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για το χειμερινό εξάμηνο πραγματοποιώντας την πρακτική του άσκηση σε ελληνικό φαρμακείο, ενώ για το εαρινό εξάμηνο μπορεί να διαβάζει τα μαθήματά του όπου επιλέξει εκείνος και να παραβρίσκεται στο πανεπιστήμιο για τις τελικές εξετάσεις (state exams). Για την εισαγωγή στην Φαρμακευτική Σχολή απαιτείται ένα Τεστ Εισόδου στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας το οποίο έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1/1/2015 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31/7/2015 Ημερομηνία εξετάσεων: Αύγουστος 2015 Πανεπιστήμιο: Comenius University in Bratislava Χώρα: Σλοβακία Πόλη: Μπρατισλάβα Τομέας: Σπουδές Υγείας Τίτλος σπουδών: MUDr. (Medicinae Universae Doctor) / Doctor of Medicine Διάρκεια σπουδών: 5 έτη

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ