Φαρμακευτική Σχολή – University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno

Απρίλιος 8. 2013 Φαρμακευτική Σχολή – University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno 111124853 Το Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικών και Φαρμακευτικών Επιστημών του Brno ιδρύθηκε το 1918. Eίναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερα από 90 χρόνια παράδοση. Παρέχει ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόμενα προγράμματα σπουδών στους τομείς της Κτηνιατρικής, της Κτηνιατρικής Υγιεινής και Οικολογίας και Φαρμακευτικής. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τον πιο άριστο εξοπλισμό. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα καθώς τα τμήματα είναι αγγλόφωνα. Με την ένταξη της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος, το ανωτέρω πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναγνωρίζεται αυτόματα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Για την εισαγωγή στη Φαρμακευτική Σχολή απαιτείται ένα Τεστ Εισόδου στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας (σε επίπεδο λυκείου) το οποίο έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1/1/2015 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30/5/2015 Ημερομηνία εξετάσεων: Ιούνιος 2015 Πανεπιστήμιο: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Χώρα: Τσεχία Πόλη: Brno Τομέας: Σπουδές Υγείας Τίτλος σπουδών: Doctor of Pharmacy Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και λήγει τέλος Αυγούστου. Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
  • χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος)
  • εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος)

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ