Φαρμακευτική Σχολή – University of Forestry in Sofia

Απρίλιος 8. 2013 Φαρμακευτική Σχολή – University of Forestry in Sofia 111124853 Η Φαρμακευτική Σχολή ιδρύθηκε το 1942 ως τμήμα Φαρμακευτικής Σχολής Θετικών Επιστημών και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Το 1951 ενοποιήθηκε με την Σχολή Ιατρικών Σπουδών (Medical Academy). Το 1995 η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Ιατρικό Πανεπιστήμιο και έχει τέσσερα τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Δημόσιας Υγείας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα καθώς τα τμήματα είναι αγγλόφωνα. Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος, το ανωτέρω πανεπιστημιακό πρόγραμμα αναγνωρίζεται αυτόματα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο οι υποψήφιοι φοιτητές δίνουν εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1/1/2015 Λήξη υποβολής αιτήσεων: Σεπτέμβριος 2015 Ημερομηνία εξετάσεων: Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2015 Πανεπιστήμιο: Medical University of Sofia Χώρα: Βουλγαρία Πόλη: Σόφια Τομέας: Σπουδές Υγείας Τίτλος σπουδών: MS in Pharmacy diploma Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και λήγει τέλος Αυγούστου. Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
  • χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος)
  • εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος)

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ