μετεγγραφές

Μετεγγραφές από ελληνικό πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού
Blog μετεγγραφές

Μετεγγραφές από ελληνικό πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Καθημερινά σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της EMFASIS δεχόμαστε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία μετεγγραφής από ένα πανεπιστήμιο σε κάποιο άλλο. Οι ερωτήσεις αφορούν συνήθως είτε στην μετάβαση από μία Ιατρική ή οδοντιατρική σχολή του εξωτερικού σε μία άλλη  είτε από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και παρεμφερή αντικείμενα σπουδών (Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία, […]