Σχολή Αρχιτεκτονικής Τεχνικού Πανεπιστημίου Σλοβακίας

Η Σχολή Αρχιτεκτονικής ξεκίνησε να λειτουργεί το 1946 και βρίσκεται στο κτίριο που έχει σχεδιαστεί από τον Emil Bellus, τον πιο σημαντικό Σλοβάκο αρχιτέκτονα του 20ου αιώνα και ιδρυτή της. Είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ινστιτούτο αρχιτεκτόνων στη Δημοκρατία της Σλοβακίας και για το λόγο αυτό η λειτουργία του βασίζεται στην υιοθέτηση μιας τάσης συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας.
Στη σχολή λειτουργεί και αγγλόφωνο τμήμα και τα προγράμματα που προσφέρει είναι τριών επιπέδων:
Προπτυχιακά (Bachelor) τα οποία διαρκούν 3 χρόνια (6 εξάμηνα)
Μεταπτυχιακά (Master/ MSc)  που διαρκούν 2 χρόνια (4 εξάμηνα)
Διδακτορικά (PhD)

Η περίοδος μαθημάτων χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
Χειμερινό (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος)
Εαρινό ( Φεβρουάριος- Μάϊος)
Και τα δύο εξάμηνα ακολουθεί η περίοδος εξεταστικής η οποία έχει συνήθως διάρκεια 6 εβδομάδων.

Το προφίλ της Αρχιτεκτονικής Σχολής αντανακλά τις αρχές του πανεπιστημίου και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την επαγγελματική ανέλιξη ενός αποφοίτου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Από αυτή την άποψη, υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός ώστε να προετοιμάσουν τους αρχιτέκτονες, πολεοδόμους και σχεδιαστές μέσα σε ένα δημιουργικό πλαίσιο. Έτσι δίνεται έμφαση στο βαθμό ετοιμότητας του φοιτητή και στην ευαισθητοποίησή του σε θέματα τέχνης, θεωρίας και σε μια ποικιλία τεχνικών και σχεδιαστικών θεμάτων από τον αστικό σχεδιασμό στο εσωτερικό σχεδιασμό.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelor) είναι το πρώτο επίπεδο σπουδών.
Αποτελεί βασική προϋπόθεση για το δεύτερο επίπεδο και στοχεύει στην απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος έπειτα από τρία συναπτά έτη φοίτησης, οι φοιτητές παραδίδουν και παρουσιάζουν τη διπλωματική τους εργασία και δίνουν τις τελικές κρατικές εξετάσεις.

Ετήσια Δίδακτρα: 5.000€

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διετές και εμβαθύνει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δίνοντας την ευκαιρία στον φοιτητή να επιλέξει την κατεύθυνση που του αρέσει (π.χ στέγαση, δημόσια κτίρια, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ανακαίνιση ιστορικών μνημείων, σχεδιασμός Τοπίου και εξωτερικών χώρων, Βιομηχανικό Σχέδιο κλπ). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής δίνει μία τελική κρατική εξέταση και παρουσιάζει τη διατριβή του.

Ετήσια Δίδακτρα: 5.500€

Το Διδακτορικό πρόγραμμα είναι το υψηλότερο επίπεδο σπουδών με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων ως προς τις μεθόδους έρευνας και επίλυσης ουσιαστικών προβλημάτων σχετικών με την εν λόγω επιστήμη. Το πρόγραμμα αυτό απαιτεί βαθιά γνώση της θεωρίας της επιστήμης και πρακτικές δεξιότητες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν τις διατριβές τους σε μία ειδική τελετή. Ο συντονισμός των επιμέρους θεμάτων PhD με το επιστημονικό έργο των καθηγητών είναι απαραίτητος. Το πρόγραμμα σπουδών PhD στη Σχολή Αρχιτεκτονικής μπορεί να ληφθεί με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η υποστήριξη της διεθνούς κινητικότητας, ακόμη και για το Διδακτορικό πρόγραμμα είναι χαρακτηριστική για τη Σχολή.