Εγγραφή στα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (Σόφια & Φιλιππούπολη) Σπουδές Ιατρικής Οδοντιατρικής Φαρμακευτικής και Κτηνιατρικής

ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Οκτώβριος 12. 2019 Εγγραφή στα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (Σόφια & Φιλιππούπολη) Σπουδές Ιατρικής Οδοντιατρικής Φαρμακευτικής και Κτηνιατρικής Τη πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εγγραφή για τα αγγλόφωνα τμήματα των Ιατρικών Πανεπιστημίων της Σόφιας και της Φιλιππούπολης. Μιλάμε πάντα για:
  • τις σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας
  • την Ιατρική σχολή του Άγιου Κλημέντιου στη Σόφια
  • την Ιατρική και Οδοντιατρική σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης
  • τη Κτηνιατρική σχολή του Δασοπονικού Πανεπιστημίου της Σόφιας
Ομάδα της EMFASIS συνόδευσε τα παιδιά και εκπροσώπησε ακόμα και όσα για προσωπικούς λόγους δε μπόρεσαν να βρίσκονται εκεί κατά την ημέρα της εγγραφής. Έγινε η εγγραφή τους όπως προβλεπόταν, όλα τα ζητήματα τακτοποιήθηκαν, έγινε πλήρης έλεγχος των εγγράφων, η κατάταξη στα τμήματα παρακολούθησης ενώ διευθετήθηκαν και διάφορα άλλα διαδικαστικά θέματα προκειμένου τα παιδιά μας να είναι απολύτως έτοιμα να ξεκινήσουν τη φοίτηση τους κανονικά. Παραμένουμε δίπλα τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους! Καλή αρχή στην ακαδημαϊκή τους πορεία! Για περισσότερες πληροφορίες: 2107244890 (Αθήνα) 2310852216, 2310266399 (Θεσσαλονίκη)

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ