Έναρξη των καλοκαιρινών προγραμμάτων προετοιμασίας (foundation courses) για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού

προγραμματα προετοιμασίας foundation courses
Ιούνιος 19. 2018 Έναρξη των καλοκαιρινών προγραμμάτων προετοιμασίας (foundation courses) για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού Save the date! 25 Ιουνίου ξεκινούν τα πρoγράμματα προετοιμασίας για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για προπτυχιακές ή για μεταπτυχιακές σπουδές. Ανάλογα με την σχολή ή το πανεπιστήμιο που θέλει να φοιτήσει κάποιος, προετοιμάζεται από τους εξαιρετικούς συνεργάτες καθηγητές μας στα μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξεταστεί. Αυτό συμβαίνει γιατί ειδικά τα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και σχολών όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Κτηνιατρική, η Φαρμακευτική ή οι Πολυτεχνικές σχολές και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία, Γερμανία, Αγγλία, Σερβία, Ολλανδία δέχονται έναν μεγάλο αριθμό υποψηφίων από όλο τον κόσμο. Για να επιλέξουν συνεπώς τους καλύτερους υποψήφιους βάζουν ως προϋπόθεση κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις (entrance exams). Για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις εξετάσεις, θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο και να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένου τύπου διαδικασίες, οι οποίες βέβαια είναι διαφοροποιημένες και πολύ πιο εύκολες από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει συγκεκριμένη ύλη και συνήθως η εξέταση είναι πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
Το πρόγραμμα λοιπόν της EMFASIS αποτελείται από μαθήματα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου που διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα από ιδιαίτερα καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές και προετοιμάζουν τον κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να γίνει δεκτός αλλά και να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να ανταποκριθεί με άνεση στις σπουδές του. Tα μαθήματα προετοιμασίας που προσφέρονται, εξαρτώνται από την κατεύθυνση σπουδών και το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (κριτήρια εισαγωγής) και έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως (distance learning), πάντα υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων διδασκόντων και τον συντονισμό των υπευθύνων της EMFASIS.

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ