Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο: αν και πώς επηρεάζονται από το Brexit

STUDY IN UK - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Απρίλιος 23. 2018 Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο: αν και πώς επηρεάζονται από το Brexit Δεδομένου του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος στο οποίο αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λογικό να υπάρχουν ερωτήματα και απορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της απόφασης αν ήδη σπουδάζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αν σκοπεύετε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι θεωρήσαμε καλό να προωθήσουμε τις απαντήσεις υπευθύνων και ειδικών επί του θέματος όπως ο Sir Ciarán Devane, Διευθύνων Σύμβουλος του British Council, ο οποίος δήλωσε ότι «Το British Council, ως διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου που προάγει τις πολιτιστικές σχέσεις και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους του γείτονες για περισσότερα από ογδόντα χρόνια και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη της διασύνδεσης με πολυδιάστατους οργανισμούς και θα βρούμε τον τρόπο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και με τους φορείς της ΕΕ ώστε να δημιουργούμε ευκαιρίες, να οικοδομούμε δεσμούς και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη». Την ίδια στιγμή ο Jo Johnson, Υπουργός αρμόδιος για θέματα Πανεπιστημίων και Επιστημών δήλωσε: «Οι φοιτητές από την ΕΕ και ολόκληρο τον κόσμο συμβάλλουν σημαντικά στα παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμιά μας και οι Ευρωπαίοι γείτονές μας συγκαταλέγονται στους πιο στενούς μας συνεργάτες στον ερευνητικό τομέα. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ και εμείς εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας και να λαμβάνουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Δεν θα υπάρξουν άμεσα αλλαγές ως συνέπεια του Δημοψηφίσματος για την ΕΕ, και αυτό αφορά τόσο τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην ΕΕ όσο και τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν εδώ. Αυτό αφορά επίσης όσους σπουδάζουν και εργάζονται στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου». Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν επηρεάζει τους φοιτητές που σπουδάζουν στην ΕΕ, τους δικαιούχους του Erasmus+ ή εκείνους που σκέφτονται να κάνουν αίτηση για σπουδές το 2017–18 και 2018-2019. Οι φοιτητές από τη Βρετανία που αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στην ΕΕ και εκείνοι που πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα υπόκεινται στις υφιστάμενες ρυθμίσεις όπως τις γνωρίζουμε. Το Universities UK (UUK) , ο οργανισμός που εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσε αρχικά τις ακόλουθες οδηγίες μέχρι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Κυβέρνηση:
  • Εργαζόμενοι από χώρες της ΕΕ: Το μεταναστευτικό καθεστώς τους δεν έχει μεταβληθεί λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.
  • Υφιστάμενοι φοιτητές από χώρες της ΕΕ: Το μεταναστευτικό καθεστώς τους, τα σχετικά δίδακτρα και η πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια δεν έχει μεταβληθεί λόγω του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.
  • Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους τα έτη 2016–17 και 2017–18: Δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ότι θα μεταβληθεί το μεταναστευτικό καθεστώς ή η πρόσβασή τους στα φοιτητικά δάνεια. Το Universities UK συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου και συνιστάται στους φορείς να επισκέπτονται τακτικά τους δικτυακούς τόπους των υπουργείων αυτών ώστε να ενημερώνονται από τη Βρετανική Κυβέρνηση. Όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ και την υπηρεσία Χρηματοδότησης Φοιτητών στην Αγγλία, διαβάστε τις συγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθούν. Δεδομένων των διαφορετικών ρυθμίσεων που ισχύουν στη Σκωτία και την Ουαλία, τα Πανεπιστήμια της Σκωτίας και τα Πανεπιστήμια της Ουαλίας θα λάβουν διευκρινήσεις σχετικά με τα δίδακτρα ή/και την πρόσβαση στα δάνεια από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις της Σκωτίας και της Ουαλίας.
  • Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus: Το μεταναστευτικό καθεστώς τους δεν έχει μεταβληθεί και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus για όσο διάστημα παραμένουμε μέλη της ΕΕ και αυτό θα μπορούσε μάλιστα να επεκταθεί και πέρα από το διάστημα αυτό. Το Universities UK συνεργάζεται με το British Council καθώς είναι ο εθνικός οργανισμός για το Erasmus+ και συνιστάται στους φορείς να επισκέπτονται τακτικά τους δικτυακούς τόπους του Erasmus+ για να ενημερώνονται σχετικά, καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν τους φοιτητές.
Δήλωση της Εταιρείας Φοιτητικών Δανείων [Student Loans Company (SLC)] σχετικά με τους πολίτες της ΕΕ και την υπηρεσία Χρηματοδότησης Φοιτητών στην Αγγλία Οι πολίτες της ΕΕ ή τα μέλη των οικογενειών τους που αυτή τη στιγμή φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείου ή/και επιδότησης από την Εταιρεία Φοιτητικών Δανείων, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αυτά τα δάνεια και τις επιδοτήσεις μέχρι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Οι κανονισμοί που αφορούν τους πολίτες της ΕΕ ή τα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν κάνει αίτηση για θέση σε πανεπιστήμιο από τον προσεχή Αύγουστο προκειμένου να φοιτήσουν σε πρόγραμμα σπουδών για το οποίο παρέχεται οικονομική υποστήριξη παραμένουν αμετάβλητοι. Η Εταιρεία Φοιτητικών Δανείων θα αξιολογήσει τις αιτήσεις αυτές με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια εκπλήρωσης των προϋποθέσεων και θα χορηγήσει δάνεια ή/και επιδοτήσεις ως συνήθως. Οι πολίτες της ΕΕ ή τα μέλη των οικογενειών τους, που κατόπιν της αξιολόγησης από την Εταιρεία Φοιτητικών Δανείων κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση επιδότησης ή/και δανείου θα έχουν αυτό το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.         Πηγή: British Council Greece

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ