Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα – Κριτήρια αξιολόγησης για τους φοιτητές

μεταπτυχιακά_εξωτερικό
Απρίλιος 11. 2018 Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα – Κριτήρια αξιολόγησης για τους φοιτητές

Λόγω  της  διεύρυνσης της εκπαιδευτικής αγοράς παγκοσμίως και τον τεράστιο αριθμό εκείνων που επιλέγουν να συνεχίσουν τους σπουδές τους και την κατάρτισή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα πανεπιστήμια σήμερα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν τους καλύτερους υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά  και διδακτορικά τους προγράμματα, έπειτα από την προκήρυξη των διατιθέμενων θέσεων.

Αν και δεν είναι εφικτή σε απόλυτο βαθμό η διαβάθμιση της βαρύτητας των κριτηρίων, εντούτοις το κάθε κριτήριο έχει ποιοτική σημασία στην αξιολόγηση και επηρεάζει ανεξάρτητα.

Στατιστικά αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τα πανεπιστήμια εκτιμούν:

 1. Την προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων (σπανιότερα βαθμός απολυτηρίου λυκείου ή πανελλαδικών εξετάσεων). Εξετάζεται πάντα το ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
 2. Τις συστατικές επιστολές (συνήθως από καθηγητές ή εργοδότες)
 3. Την έκθεση ως προς τα προσωπικά κίνητρα και στόχους (Personal Statement)
 4. Tη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα ή της τοπικής γλώσσας. (ενδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας  GCE, IELTS, TOEFL, Certificate of Proficiency, IB diploma)
 5. Τη συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
 6. Τη γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
 7. Την υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)
 8. Την ποιότητα του φακέλου του υποψηφίου (περιεχόμενο και εμφάνιση αιτήσεων, μεταφράσεις, βεβαιώσεις κλπ)
 9. Επίπεδο αποφασιστικότητας, σκέψης και λογικής που αποδεικνύεται μέσω της πιστοποίησης GMAT (εφόσον ζητείται)
 10. Επίπεδο επιστημονικής σκέψης και ανάλυσης που αποδεικνύεται μέσω της πιστοποίησης GRE (εφόσον ζητείται)
 11. Αν έχουν ολοκληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 12. Άλλα στοιχεία προς περαιτέρω υποστήριξη της υποψηφιότητας (διπλώματα, βραβεύσεις, επαγγελματικές άδειες κλπ)

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ