ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ MEDICAL UNIVERSITY IN SOFIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

study Pharmacy in Sofia
Φεβρουάριος 8. 2018 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ MEDICAL UNIVERSITY IN SOFIA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δίδακτρα της Φαρμακευτικής Σχολής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (Medical University in Sofia) έχουν μειωθεί από 8.000€ σε 6.000€ ετησίως. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου με δύο τρόπους, είτε μετρητά με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμού του Πανεπιστημίου είτε από Ελλάδα μέσω εμβάσματος.

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ