ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

foundation courses, σπουδές υγείας
Ιανουάριος 12. 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι σπουδές σε σχολές Υγείας Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, όπως είναι η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Φαρμακευτική ή η Κτηνιατρική απαιτούν πλέον πολύ καλή προετοιμασία σε μαθήματα βαρύτητας, γερές βάσεις και μεθοδική προσέγγιση,  έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τις γνώσεις εκείνες που θα του επιτρέψουν τόσο την εισαγωγή στη σχολή της επιλογής του, αλλά θα προκαθορίσουν και μια εξαιρετικά ομαλή φοιτητική πορεία.
Στον εκπαιδευτικό όμιλο EMFASIS αυτό επιτυγχάνεται με συντονισμένη προετοιμασία των υποψηφίων μέσα από εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών, με την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτικού δυναμικού, και σωστό υλικό προετοιμασίας.
Η προετοιμασία σε μαθήματα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή στις Ιατρικές σχολές έγκριτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων όπως είναι η Βιολογία, η Χημεία, τα Αγγλικά, η Ανατομία και αρκετά άλλα, διασφαλίζει τον δρόμο προς την επιτυχία και την εισαγωγή στις αγγλόφωνες σχολές πανεπιστημίων υψηλής ζήτησης όπως είναι: το Comenius University in Bratislava, το Pavol Josef Safarik University in Kosice, το Slovak Medical University in Brarislava, το Charles University in Prague και Charles University in Hradec Kralove, το Medical University in Sofia, το Medical University in Plovdiv και άλλα.

Ο δεύτερος κύκλος προετοιμασίας μας ξεκινά στις 16/01/2017.

Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη..  Εμπιστευθείτε τους καλύτερους!

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ