Ορκωμοσία Φοιτητών Ιατρικής

Μάρτιος 19. 2011 Ορκωμοσία Φοιτητών Ιατρικής Ορκωμοσία εισόδου (Immatriculation) φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Comenius Bratislava και ομιλία Γενικού Διευθυντή Emfasis κου Μένανδρου Εμφιετζόγλου

Κατηγορίες

Instagram Feed

ΝΕΑ