Οι λόγοι που θα επιλέξετε τον εκπαιδευτικό όμιλο Emfasis

Προτού αποφασίσετε σε ποιον θα αναθέσετε την σημαντική υπόθεση των σπουδών σας, λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλους τους παρακάτω λόγους για τους οποίους η EMFASIS έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων φοιτητών και των γονέων τους που είδαν να μετουσιώνονται σε πράξη οι αναληφθείσες δεσμεύσεις της.

1 Τις περισσότερες σε αριθμό και ποιοτικότερες σε περιεχόμενο υπηρεσίες.
2 Την αξιοποίηση μιας πολύχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας των ανθρώπων της που προσεγγίζει τα 35 χρόνια επιτυχούς επαγγελματικής δράσης στο χώρο των Σπουδών Εξωτερικού.
3 Το υψηλότερο επίπεδο δημοσίων σχέσεων με όλους τους αρμόδιους Πανεπιστημιακούς φορείς.
4 Την προσωπική και συστηματική Ακαδημαϊκή παρακολούθηση όλων των φοιτητών της καθ’ όλη τη διάρκεια των Σπουδών τους.
5 Την επίσημη εκπροσώπηση (βάσει Συμβολαίου) των Πανεπιστημίων, απαλείφοντας την παρουσία ετερόκλητων μεσαζόντων.
6 Το πληρέστερο πρόγραμμα προετοιμασίας των φοιτητών της, ώστε η κατάρτισή τους να διασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία εισαγωγής τους σε επίπεδο 100%.
7 Τη διαρκή και συντονισμένη επαφή με τους γονείς των φοιτητών μας, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχομένου σπουδαστικού προβλήματος.
8 Την ηθική συμπαράσταση, ψυχολογική στήριξη και συνεχή ενθάρρυνση των νέων παιδιών στο καινούριο τους περιβάλλον.
9 Τη μεγαλύτερη ομάδα συνεργατών στα κέντρα φοίτησης για την αποτελεσματική κάλυψη όλων των φοιτητικών αναγκών.
10 Την υπεύθυνη υπογραφή της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της εγκυρότητας του Γενικού Διευθυντή της EMFASIS κ. Μενάνδρου Εμφιετζόγλου με 39 ολόκληρα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Γιατί στη ζωή η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη