Πρόγραμμα προετοιμασίας για τους υποψήφιους σπουδαστές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού – Foundation courses

Ως Foundation Course αποκαλείται κάθε εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τους υποψήφιους σπουδαστές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού είτε σε Προπτυχιακό είτε σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αποτελείται από μαθήματα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου που διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα από ιδιαίτερα καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές και προετοιμάζουν τον κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να γίνει δεκτός (συνήθως έπειτα από εξετάσεις) σε αγγλόφωνα κρατικά πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών και να είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να ανταποκριθεί με άνεση στις σπουδές του.

Tα μαθήματα προετοιμασίας που προσφέρονται, εξαρτώνται από την κατεύθυνση σπουδών και το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (κριτήρια εισαγωγής) και έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, πάντα υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων διδασκόντων και τον συντονισμό των υπευθύνων της EMFASIS.