Φοιτητικά μαθήματα και σεμινάρια – Βοήθεια σε φοιτητικές εργασίες

Ο Εκπαιδευτικός όμιλος EMFASIS διαθέτει και τμήμα φοιτητικών σεμιναρίων στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιούνται μαθήματα ολιγομελή ή ιδιαίτερα και εκπονούνται φοιτητικές εργασίες.

Τα μαθήματα αφορούν φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι:

  • – Δια της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά διδακτικά μέσα και εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες φοίτησης. Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα ή ολιγομελή (3-6 ατόμων).

 

  • – Μέσω του συστήματος e-learning και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο (real time).
   Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας μπορούν απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος-πλατφόρμας που διαθέτουμε να αναλάβουν την υποστήριξή σας σε ακαδημαϊκό επίπεδο βοηθώντας σας στην επίλυση αποριών και εμπέδωσης της ύλης οποιουδήποτε μαθήματος σας ενδιαφέρει, όπου κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Στο πλαίσιο των online φοιτητικών μαθημάτων σας αποστέλλονται και δωρεάν ψηφιακές σημειώσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και η διάρκεια των πανεπιστημιακών μαθημάτων καθορίζονται έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή και σύμφωνα με τις ανάγκες του φοιτητή / φοιτήτριας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία.

 

  • – Real time ιδιαίτερα μαθήματα και εργασίες.
   Πρόκειται για ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα όπου ο καθηγητής ασχολείται αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο μαθητή καλύπτοντας τις ανάγκες του. Ο μαθητής παρακολουθεί ζωντανά την παράδοση, έχοντας τη δυνατότητα να δει και να ακούσει τον καθηγητή και βεβαίως να συμμετέχει ή να υποβάλλει τις απορίες του ζητώντας επεξηγήσεις γραπτά ή προφορικά, όπως θα συνέβαινε και σε μία πραγματική τάξη.

 

 • – Real time μαθήματα για ολιγομελή τμήματα (3-6 ατόμων)
  Πρόκειται επί της ουσίας για μία ψηφιακή τάξη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο μαθητής παρακολουθεί ζωντανά την παράδοση, έχοντας τη δυνατότητα να δει και να ακούσει τον καθηγητή και βεβαίως να συμμετέχει ή να υποβάλλει τις απορίες του ζητώντας επεξηγήσεις γραπτά ή προφορικά, ενώ του επιτρέπεται η επικοινωνία και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όπως θα συνέβαινε και σε μία πραγματική τάξη.
  Είναι μία ιδιαιτέρως συμφέρουσα λύση από άποψη χρόνου και κόστους.

Φοιτητικές εργασίες

Η παροχή βοήθειας και η γενικότερη καθοδήγηση στην  εκπόνηση φοιτητικών εργασιών αφορά σε μαθήματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά αντικείμενα, πάντα με την φροντίδα και την εγκυρότητα του Εκπαιδευτικού ομίλου μας.
Σε αρχικό στάδιο πραγματοποιείται συνάντηση του φοιτητή/ φοιτήτριας με τον διδάσκοντα καθηγητή από κοντά ή μέσω skype, έτσι ώστε να συζητηθούν αναλυτικά το αντικείμενο, ο όγκος και οι απαιτήσεις της εργασίας.