Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την προετοιμασία εισαγωγής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε την εκπαίδευση που περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα. Ο καταρτιζόμενος έχει 24ώρη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μέσω διαδικτύου, ενώ έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή πάλι ηλεκτρονικά και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο (real time).

Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πολλά και για τον λόγο αυτό παρουσιάζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό υλικό από σημειώσεις μέχρι βίντεο, τεστ, ασκήσεις και ψηφιακή βιβλιοθήκη το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει από την άνεση του σπιτιού του έχοντας πρόσβαση σε όποιο χρόνο ο ίδιος επιθυμεί. Αξιοποιεί όλες τις αισθήσεις του ελαχιστοποιώντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί στη μελέτη.

Η πρόσβαση είναι εφικτή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και το μόνο που απαιτείται είναι καλή σύνδεση στο ιντερνετ.
Την ίδια στιγμή τα μαθήματα που είναι προγραμματισμένα και γίνονται σε πραγματικό χρόνο σε “ψηφιακές τάξεις” και είναι ολιγομελή δίνουν την ευχέρεια στον σπουδαστή να καταλάβει πλήρως το αντικείμενο μελέτης, να υποβάλλει τις απορίες του και να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Bέβαια για όσους επιθυμούν και τη δια ζώσης επαφή με τους καθηγητές, υπάρχει η μέθοδος Blended Learning, η οποία ενσωματώνει την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα με την ηλεκτρονική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως -στα οποία υπάρχει καθημερινή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή – αλλά και μαθήματα στην τάξη διατηρώντας έτσι προσωπική επαφή μαζί του. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο του συμβούλου ο οποίος καθοδηγεί και εξατομικεύει την διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Είσοδος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της EMFASIS