Μαθήματα εκμάθησης Τουρκικών

71805529 Μαθήματα εκμάθησης Τουρκικών emfasis edu

Εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας

Merhaba! Νasılsın?

Η Τουρκία, μια χώρα με πάνω από 70 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 814.578 km2, αποτελεί σήμερα για πολλούς μια μεγάλη πρόκληση και έναν ανεξερεύνητο γείτονα.

Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην τουρκική ομάδα των αλταϊκών γλώσσων και έχει ομιλητές στην Τουρκία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την ΠΓΔΜ και σε άλλες χώρες της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζουν αρκετά εκατομμύρια μετανάστες τουρκικής καταγωγής. Ομιλείται απο περίπου 75 εκατομμύρια άτομα.

Γιατί να μάθω τουρκικά?

Ανέκαθεν οι Έλληνες διπλωμάτες και πολιτικοί εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Τελευταία, η μελέτη της τουρκικής γλώσσας φαίνεται ότι ενδιαφέρει και Έλληνες των οποίων το επάγγελμα δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την πολιτική.

Σήμερα, που η οικονομία της Τουρκίας είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και η προσέγγιση Ελλάδας -Τουρκίας είναι στο προσκήνιο, θα μπορούσε να προκύψει ραγδαία ανάπτυξη των σχέσεων και πολλές ευκαιρίες για συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς όπως το εμπόριο και ο τουρισμός.

Ο γνώστης της τουρκικής γλώσσας θεωρείται πλέον περιζήτητος από ελληνικές εταιρείες συνεργαζόμενες με αντίστοιχες τουρκικές, ενώ η ανακάλυψη της γοητευτικής αυτής γλώσσας είναι πλέον για πολλούς ένα μαγευτικό και συναρπαστικό -ακόμη και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της- ταξίδι.

Επίσης αρκετός κόσμος στο ερώτημα «γιατί να μάθω τουρκικά» απαντά για προσωπικούς/συναισθηματικούς λόγους. Πολλοί έχουν καταγωγή από Μικρά Ασία ή από άλλες περιοχές που σήμερα ανήκουν στο τουρκικό κράτος και η γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας τους φέρνει πιο κοντά στην ιστορία των προγόνων τους οι οποίοι έζησαν για κάποια χρόνια σε εκείνα τα μέρη.

Σκοπός μας είναι να φέρουμε τους σπουδαστές μας σε επαφή με την ιστορία, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και κυρίως με την τουρκική γλώσσα. Στα πρώτα στάδια εκμάθησης η επικοινωνία στην τάξη γίνεται στα Τουρκικά και όπου κρίνεται απαραίτητο δίνονται επεξηγήσεις στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Στα πιο προχωρημένα στάδια εκμάθησης η επικοινωνία γίνεται μόνο στα Τουρκικά προκειμένου ο μαθητής να εξοικειωθεί πλήρως με τη γλώσσα και εφόσον βέβαια το επιθυμεί και ο ίδιος.

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα επίπεδα γνώσης της τουρκικής γλώσσας είναι αντίστοιχα με τα επίπεδα των υπολοίπων γλωσσών:

Επίπεδο Α1(Temel Seviye 2) : Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας, χρήση απλών ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίπεδο Α2 (Temel Seviye 4) : Βασική γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής γνώριμων και προβλέψιμων καταστάσεων.

Επίπεδο Β1 (Orta Seviye 4) : Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής μη καθημερινών συνθηκών π.χ. άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα.

Επίπεδο Β2 (Yüksek seviye 2) : Καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής και έκφρασης πλήθους καθημερινών συνθηκών, π.χ. ξενάγηση σε ένα μέρος.

Επίπεδο C1 (Yüksek seviye 4) : Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα πλήρους συμμετοχής σε μία συζήτηση με απρόβλεπτα θέματα.

Επίπεδο C2 (Yetkin seviye) : Γνώση της ξένης γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, χρήση εκφράσεων ανώτερων ακόμα κι από έναν φυσικό ομιλητή.

Για να καταφέρει κάποιος να συνεννοείται άριστα στα Τουρκικά απαιτούνται περίπου 3 – 4 χρόνια ανάλογα βέβαια με τη διάθεση και το χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της τουρκικής γλώσσας διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας TÖMER δύο φορές το χρόνο.

Υπάρχουν τρία επίπεδα:

-Temel

-Orta

-Yüksek 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

TEMEL 2  (ΒΑΣΙΚΟ 2)

KATILIM BELGESİ – (TEMEL 2) (Α1)

TEMEL 4  (ΒΑΣΙΚΟ 4)

SERTİFİKA – (TEMEL 4) (Α2)

ORTA (ΜΕΣΑΙΟ)

SERTİFİKA – (ORTA 4) (Β1)

YÜKSEK 2 (ΑΝΩΤΕΡΟ 2)

SERTİFİKA – (YÜKSEK 2) (Β2)

YÜKSEK 4 (ΑΝΩΤΕΡΟ 4)

DİPLOMA – (YÜKSEK 4) (C1)

 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την απόκτηση των διπλωμάτων αυτών:

36040762 Μαθήματα εκμάθησης Τουρκικών emfasis edu

Βασικό Επίπεδο (Temel Seviye)
Περισσότερα Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την τουρκική γλώσσα, ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Διδάσκεται το αλφάβητο, βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε ένα πλήθος καταστάσεων της καθημερινότητας, όπως να απευθύνει χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, να κάνει δοσοληψίες σε ένα κατάστημα κ.ά. Υπάρχουν δύο επίπεδα για το πτυχίο Temel. To Temel 2 (KATILIM BELGESİ), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το Temel 4 (SERTİFİKA), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.  
Μέσο Επίπεδο (Orta Seviye)
Περισσότερα Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποβλέπουν στην εκμάθηση δυσκολότερων  γραμματικών και συντακτικών δομών της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση μέσω γραπτού λόγου. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα (μικρές περιγραφικές εκθέσεις) και να κατανοεί σε μεγάλο βαθμό άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες. Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά.  
Ανώτερο επίπεδο (Yüksek Seviye)
Περισσότερα Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τούρκικα. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα μπορεί να κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα (από τη λογοτεχνία, τον τύπο, επιστημονικά κείμενα, αθλητικά κ.ά.).  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Για την εισαγωγή ενός υποψηφίου σε πανεπιστημιακές σχολές της Τουρκίας ή σε Ελληνικές πανεπιστημιακές σχολές τουρκικών σπουδών και φιλολογίας όπως τα τμήματα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών και Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  βασική προϋπόθεση είναι η γνώση τουρκικών σε ανώτερο επίπεδο (Yüksek Seviye).

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις Πανεπιστημιακών Σχολών ή επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη φοίτησή τους σε τμήματα όπου απαιτείται η γνώση της τουρκικής, διαμορφώνονται ειδικά υπερεντατικά τμήματα

Μην ξεχνάτε τέλος, ότι σχεδόν 5.000 λέξεις όπως tavan, buz, dolap, karpuz, boya, sokak, sevda, çanta, kitap, kazan, haber, kapak, hayvan θα αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη όταν διαπιστώσετε ότι γνωρίζετε ήδη τη σημασία τους!

Görüşürüz!