Φαρμακευτική

Η EMFASIS εκπροσωπεί στην Ελλάδα τέσσερις Φαρμακευτικές Σχολές που συνιστούν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας, της  Σλοβακίας και της Βουλγαρίας. Υπάρχει η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου (Charles University) που εδρεύει στην πόλη HRADEC KRALOVE (Ράντετς Κράλοβε) και βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την Πράγα.  Επίσης, υπάρχει η Φαρμακευτική Σχολή του Comenius University  (ΚΟΜΕΝΙΟΥΣ) που εδρεύει στην Μπρατισλάβα και τέλος η Φαρμακευτική σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (Medical University in Sofia), καθώς και εκείνη του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης (Medical University in Plovdiv).

Πρόκειται για  Φαρμακευτικές Σχολές  που διαθέτουν αγγλόφωνα τμήματα, παρέχουν ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο Σπουδών, με μακρόχρονη παράδοση στην έρευνα και την διδασκαλία και με δεκάδες αποφοίτους μέχρι σήμερα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα που οδηγούν στον τίτλο Σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας, με υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών για 4 χρόνια και 6 μήνες πρακτική εξάσκηση. Κατά τον πέμπτο χρόνο φοίτησης υποβάλλονται σε τελικές κρατικές εξετάσεις (state exams) προκειμένου να λάβουν το δίπλωμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η απόκτηση του πτυχίου προϋποθέτει την κάλυψη 300 credits (διδακτικών μονάδων). Οι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα εργαστήρια, ενώ η παρακολούθηση των LECTURES (ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) είναι προαιρετική μεν, αλλά επιβεβλημένη.

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, ο δε βαθμός δυσκολίας είναι απόλυτα συμβατός με το επίπεδο κατάρτισης των φοιτητών μας. Οι εξετάσεις είναι συνήθως και γραπτές και προφορικές (WRITING και ORAL EXAMS).

Τόσο η Φαρμακευτική Σχολή του Comenius University στη Μπρατισλάβα όσο και εκείνη του Πανεπιστημίου του Καρόλου (Charles University)  παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και την κατάλληλη επιστημονική προετοιμασία , ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά στην επιστήμη των φαρμάκων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας και για τις φαρμακευτικές σχολές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (Medical University in Sofia) και του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης-Πλόβντιφ  (Medical University in Plovdiv)  οι οποίες προσφέρουν πληρέστατα προγράμματα σπουδών και στοχεύουν στη δημιουργία άρτιων επιστημόνων, οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή επαγγελματική τους πορεία στον τομέα της συγκεκριμένης επιστήμης.