Φαρμακευτικές σχολές σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας

Η EMFASIS εκπροσωπεί στην Ελλάδα τέσσερις Φαρμακευτικές Σχολές που συνιστούν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα της Βουλγαρίας, της Τσεχίας και της  Σλοβακίας .

Στη Σλοβακία υπάρχει η Φαρμακευτική Σχολή του Comenius University  (ΚΟΜΕΝΙΟΥΣ), που εδρεύει στην Μπρατισλάβα και παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και την κατάλληλη επιστημονική προετοιμασία , ώστε να επιτύχουν επαγγελματικά στην επιστήμη των φαρμάκων.

Διαθέτει αγγλόφωνο τμήμα και παρέχει ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο Σπουδών, με μακρόχρονη παράδοση στην έρευνα και την διδασκαλία και με δεκάδες αποφοίτους μέχρι σήμερα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα που οδηγούν στον τίτλο Σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας, με υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών για 4 χρόνια και 6 μήνες πρακτική εξάσκηση. Κατά τον πέμπτο χρόνο φοίτησης υποβάλλονται σε τελικές κρατικές εξετάσεις (state exams) προκειμένου να λάβουν το δίπλωμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η απόκτηση του πτυχίου προϋποθέτει την κάλυψη 300 credits (διδακτικών μονάδων). Οι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα εργαστήρια, ενώ η παρακολούθηση των LECTURES (ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) είναι προαιρετική μεν, αλλά επιβεβλημένη.

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, ο δε βαθμός δυσκολίας είναι απόλυτα συμβατός με το επίπεδο κατάρτισης των φοιτητών μας. Οι εξετάσεις είναι συνήθως και γραπτές και προφορικές (WRITING και ORAL EXAMS).