Φαρμακευτικές σχολές σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας

Η EMFASIS εκπροσωπεί στην Ελλάδα τέσσερις Φαρμακευτικές Σχολές που συνιστούν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας, της  Σλοβακίας και της Βουλγαρίας.

Στη Βουλγαρία υπάρχει η Φαρμακευτική σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (Medical University in Sofia) καθώς και εκείνη του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης (Medical University in Plovdiv). Και οι δύο προσφέρουν πληρέστατα προγράμματα σπουδών και στοχεύουν στη δημιουργία άρτιων επιστημόνων, οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή επαγγελματική τους πορεία στον τομέα της συγκεκριμένης επιστήμης.

Πρόκειται για  Φαρμακευτικές Σχολές  που διαθέτουν αγγλόφωνα τμήματα, παρέχουν ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο Σπουδών, με μακρόχρονη παράδοση στην έρευνα και την διδασκαλία και με δεκάδες αποφοίτους μέχρι σήμερα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Τα προγράμματα που οδηγούν στον τίτλο Σπουδών είναι πενταετούς διάρκειας, με υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών για 4 χρόνια και 6 μήνες πρακτική εξάσκηση. Κατά τον πέμπτο χρόνο φοίτησης υποβάλλονται σε τελικές κρατικές εξετάσεις (state exams) προκειμένου να λάβουν το δίπλωμα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η απόκτηση του πτυχίου προϋποθέτει την κάλυψη 300 credits (διδακτικών μονάδων). Οι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα εργαστήρια, ενώ η παρακολούθηση των LECTURES (ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) είναι προαιρετική μεν, αλλά επιβεβλημένη.

Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, ο δε βαθμός δυσκολίας είναι απόλυτα συμβατός με το επίπεδο κατάρτισης των φοιτητών μας. Οι εξετάσεις είναι συνήθως και γραπτές και προφορικές (WRITING και ORAL EXAMS).