Κτηνιατρική

Για τις σπουδές Κτηνιατρικής στο εξωτερικό η EMFASIS έχει να προτείνει δύο σχολές. Η μία είναι η σχολή Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου του Κόσιτσε στην Σλοβακία (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice) , που είναι και το μόνο πανεπιστήμιο στη συγκεκριμένη χώρα που προσφέρει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο της Κτηνιατρικής επιστήμης. Η άλλη επιλογή είναι η Κτηνιατρική σχολή του Δασοπονικού Πανεπιστημίου της Σόφιας ( Faculty of Veterinary Medicine – University of Forestry in Sofia). Λειτουργεί από τα 1994 και είναι διαπιστευμένη από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης με την υψηλότερη βαθμολογία.

Και οι δύο σχολές διαθέτουν αγγλόφωνα τμήματα προσελκύοντας φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ενώ για την εισαγωγή σε αυτές καλείται κανείς να δώσει κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις (entrance exams) σε μαθήματα όπως η Βιολογία, η Χημεία και τα Αγγλικά, δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών. Η φοίτηση στις Κτηνιατρικές σχολές Σλοβακίας και Βουλγαρίας είναι 5 – 5,5 έτη υπολογίζοντας και μία πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωση των σπουδών και προσφέρουν στους φοιτητές τους τις προϋποθέσεις απόκτησης ενός στέρεου γνωστικού υπόβαθρου που θα τους κάνει μελλοντικά να ξεχωρίσουν στον συγκεκριμένο τομέα.