Κτηνιατρικές σχολές σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας

Για τις σπουδές Κτηνιατρικής στη Σλοβακία η EMFASIS προτείνει τη σχολή Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου του Κόσιτσε (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice), που είναι και το μόνο πανεπιστήμιο, στη συγκεκριμένη χώρα, που προσφέρει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο της Κτηνιατρικής επιστήμης.

Η σχολή διαθέτει αγγλόφωνο τμήμα προσελκύοντας φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ενώ για την εισαγωγή σε αυτή καλείται κανείς να δώσει κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις (entrance exams) σε μαθήματα όπως η Βιολογία, η Χημεία και τα Αγγλικά, δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών. Η φοίτηση στη Κτηνιατρική σχολή του πανεπιστημίου του Κόσιτσε στη Σλοβακία είναι 5 – 5,5 έτη υπολογίζοντας και μία πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωση των σπουδών και προσφέρουν στους φοιτητές τους τις προϋποθέσεις απόκτησης ενός στέρεου γνωστικού υπόβαθρου που θα τους κάνει μελλοντικά να ξεχωρίσουν στον συγκεκριμένο τομέα.