Κτηνιατρικές σχολές σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας

Για τις σπουδές Κτηνιατρικής στη Βουλγαρία η EMFASIS προτείνει την Κτηνιατρική σχολή του Δασοπονικού Πανεπιστημίου της Σόφιας ( Faculty of Veterinary Medicine – University of Forestry in Sofia). Λειτουργεί από τα 1994 και είναι διαπιστευμένη από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η σχολή διαθέτει αγγλόφωνο τμήμα προσελκύοντας φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ενώ για την εισαγωγή σε αυτήν καλείται κανείς να δώσει κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις (entrance exams) σε μαθήματα όπως η Βιολογία, η Χημεία και τα Αγγλικά, δεδομένου ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών. Η φοίτηση στη Κτηνιατρική σχολή είναι 5 – 5,5 έτη υπολογίζοντας και μία πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωση των σπουδών και προσφέρουν στους φοιτητές τους τις προϋποθέσεις απόκτησης ενός στέρεου γνωστικού υπόβαθρου που θα τους κάνει μελλοντικά να ξεχωρίσουν στον συγκεκριμένο τομέα.