Μαθήματα εκμάθησης Σουηδικών

127404854 Μαθήματα εκμάθησης Σουηδικών emfasis edu

Εκμάθηση της Σουηδικής Γλώσσας

Η Σουηδία αποτελεί σήμερα μία σημαντική δύναμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρή οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη, ενώ συνεχίζει να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Σημειωτέον ότι η Στοκχόλμη είναι η  κορυφαία πόλη του κόσμου όσον αφορά το διανοητικό «κεφάλαιο» και την καινοτομία. Επιπλέον, στη γενική κατάταξη, η σουηδική πρωτεύουσα ανέβηκε στην 4η θέση στη διάσημη έκθεση «Πόλεις της Ευκαιρίας» (Cities of Opportunity).

Η σουηδική γλώσσα ανήκει στις σκανδιναβικές γλώσσες και θεωρείται απόγονος της αγγλοσαξονικής γλώσσας. Η γλώσσα των Αγγλοσαξώνων ή αλλιώς Old Norse αποτελούσε τον κοινό τρόπο επικοινωνίας των γερμανικών φυλών που κατοικούσαν στην Σκανδιναβία κατά τη διάρκεια της εποχής των Βίκινγκς. Η σουηδική γλώσσα φαίνεται να έχει επηρεαστεί από πολλές άλλες γλώσσες και είναι αυτή με το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών ομιλητών ανάμεσα στις Βόρειες Γερμανικές Γλώσσες. Πιο συγκεκριμένα, τα Σουηδικά ομιλούνται από περίπου 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Εστονία και οι Η.Π.Α.

Το κλειδί για να καταφέρει κάποιος να μιλήσει και να γράψει στα Σουηδικά έγκειται σε τρεις βασικούς τομείς: την προφορά, τον τονισμό και τη σειρά των λέξεων. Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι απαραίτητο να κατακτηθούν σε πολύ καλό βαθμό ώστε να είναι δυνατή η εκμάθηση της σουηδικής σε υψηλό επίπεδο. 

Σπουδές στη Σουηδία

Τα πανεπιστήμια στη Σουηδία ζητάνε από τους μαθητές και μελλοντικούς σπουδαστές τους να έχουν αποκτήσει το πτυχίο TISUS (Test in Swedish for University Studies), που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το TISUS αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια της Σουηδίας ως η προαπαιτούμενη επάρκεια στη σουηδική γλώσσα για πανεπιστημιακές σπουδές. Ωστόσο, υπάρχουν περίπου 600 μεταπτυχιακά προγράμματα σε σουηδικά πανεπιστήμια τα οποία πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα Αγγλικά .

Για εκείνους που επιθυμούν  να σπουδάσουν ή να μείνουν  στη Σουηδία, η εκμάθηση των Σουηδικών χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας διαθεματικής παρουσίασης όπου η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κουλτούρα  θα αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος την σουηδική γλώσσα.

Αυτό αναλαμβάνει να το πραγματοποιήσει η EMFASIS!

 

109087973 Μαθήματα εκμάθησης Σουηδικών emfasis edu

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σουηδικής γλώσσας

Τα διπλώματα στα Σουηδικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Swedex και το TISUS (Test in Swedish for University Studies).

Swedex A2
Περισσότερα Στο επίπεδο Α1 / A2, οι σπουδαστές κάνουν τη βασική εισαγωγή τους στη σουηδική γλώσσα και κουλτούρα, μαθαίνοντας τις βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν σε απλές, καθημερινές συζητήσεις, σε τηλεφωνική συνομιλία, να κάνουν μία γνωριμία, να δίνουν ευχές, να κάνουν ερωτήσεις και να δίνουν οδηγίες. Οι σπουδαστές μαθαίνουν επίσης για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σουηδία. Για να φθάσει κάποιος στο επίπεδο Α2 χρειάζεται κατά μέσο όρο ένας χρόνος εφόσον ο σπουδαστής επιδείξει ενδιαφέρον και επιμέλεια.  
Swedex B1
Περισσότερα Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές βελτιώνουν την προφορά τους στα Σουηδικά, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εξοικειώνονται με πιο περίπλοκες γραμματικές και συντακτικές δομές της σουηδικής γλώσσας. Ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών σε όλους τους τομείς.  
Swedex B2
Περισσότερα Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μαθαίνουν να επικοινωνούν με μεγαλύτερη άνεση ακόμα και με Σουηδούς συνομιλητές και εξοικειώνονται με πιο απαιτητικές δομές του γραπτού λόγου όπως την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.   Οι εξετάσεις για τα πτυχία Swedex επιπέδου Α2 ,Β1, Β2 διεξάγονται δυο (2) φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.
TISUS – C1
Περισσότερα Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές μπορούν να κατανοήσουν πιο απαιτητικά και δύσκολα κείμενα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γραπτό και προφορικό λόγο με μεγάλη ευελιξία στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον. Το πτυχίο TISUS αναγνωρίζεται από όλα τα Πανεπιστήμια στη Σουηδία ως προϋπόθεση για την εισαγωγή των σπουδαστών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Για την απόκτηση του πτυχίου TISUS οι εξετάσεις διεξάγονται από τη Σουηδική Πρεσβεία δύο φορές το χρόνο, ενώ όσοι σπουδαστές επιθυμούν, μπορούν να κάνουν τη συγκεκριμένη εξέταση και στη Σουηδία. Αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης και συστηματικής εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας είναι και η επιτυχία των σπουδαστών μας σε όλα τα επίπεδα των σουηδικών εξετάσεων που διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Folkuniversitetet από κοινού με το Σουηδικό Ινστιτούτο τόσο στη Σουηδία, όσο και σε 16 ακόμα χώρες παγκοσμίως! 

Πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στο επίπεδο του αντίστοιχου Lower των Αγγλικών; 

Αυτό εξαρτάται από το ρυθμό που προχωράει ο κάθε μαθητής προσωπικά στο τμήμα. Εάν η εκμάθηση σουηδικών πραγματοποιηθεί στο ρυθμό και με τον τρόπο που προτείνεται από τους καθηγητές και το σχολείο, τότε ο σπουδαστής μπορεί να φτάσει στο επίπεδο Swedex B2 σε περίπου 2 χρόνια φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σουηδική γλώσσα.

(Η σουηδική αλφάβητος έχει 29 γράμματα, 26 από τα οποία προέρχονται από το λατινικό αλφάβητο, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν άλλα τρία γράμματα Å/å, Ä/ä και Ö/ö. Η σύνταξή της παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες τόσο με τα Αγγλικά όσο και με τα Γερμανικά καθώς η δομή της πρότασης ακολουθεί την ίδια σειρά, δηλαδή υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Το λεξιλόγιό της έχει κατά κύριο λόγο γερμανικές επιρροές, αν και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα Αγγλικά. Επιπλέον, γύρω στον 18ο αιώνα πληθώρα γαλλικών λέξεων εισήχθησαν στα Σουηδικά.

Η κλίση των σουηδικών ρημάτων είναι αρκετά εύκολη, καθώς χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος του ρήματος σε όλα τα πρόσωπα τόσο για τον ενικό όσο και για τον πληθυντικό αριθμό. Στα Σουηδικά βέβαια, αντίθετα με τα Αγγλικά υπάρχουν τέσσερις συζυγίες στις οποίες όμως το ρήμα δεν διατηρεί μία συνεχή μορφή. Από την άλλη μεριά, η σουηδική γραμματική παρουσιάζει και αρκετά κοινά στοιχεία με την γραμματική της αγγλική γλώσσας όπως για παράδειγμα τις αντωνυμίες.

Η σουηδική γλώσσα είναι μια φωνητική γλώσσα, γεγονός που σημαίνει πως μια συγκεκριμένη ομάδα γραμμάτων της αλφαβήτου αντιστοιχεί σχεδόν πάντα σε ένα συγκεκριμένο ήχο. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια των μαθητών να προφέρουν σωστά σουηδικές λέξεις. Για την ακρίβεια, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που αφορούν την προφορά της σουηδικής γλώσσας, οι οποίοι διδάσκονται κατά κύριο λόγο στα πρώτα μαθήματα και ισχύουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις λέξεις – δάνεια άλλων ξένων γλωσσών. Η σουηδική γλώσσα είναι εξαιρετικά πλούσια σε φωνήεντα με αποτέλεσμα να την καθιστούν μια ιδιαίτερα μελωδική γλώσσα που είναι ομολογουμένως δύσκολο να προφέρει κάποιος σαν ντόπιος εξαιτίας του  χαρακτηριστικού ρυθμού και της μελωδικότητάς της. Παρ’ ολα αυτά όμως η εκμάθησή της δεν μπορεί να θεωρηθεί περίπλοκη.)