Πολυτεχνείο Slovak Technical University της Σλοβακίας

Η Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών αποτελεί κομμάτι του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας και παρέχει εξαιρετικής ποιότητας εκπαίδευση και στα αγγλόφωνα τμήματά του. Οι απόφοιτοι αποκτούν μια πλήρη πανεπιστημιακή εκπαίδευση με ειδίκευση σε έργα πολιτικού μηχανικού, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των επαγγελμάτων κατασκευής με έμφαση στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της κατασκευής των κτιρίων και της μηχανικής και υδραυλικών έργων.
Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής καθώς και η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, δίνοντας από νωρίς την ευκαιρία επαφής του φοιτητή με την αγορά και σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή Κατάταξη Οργανισμού Αξιολόγησης, ανήκουν στις καλύτερες τεχνικές σχολές της Σλοβακίας.

  • Τίτλος σπουδών: Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Υπολογιστών (Electrical Engineering and Information Technology)
  • Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος) και εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος).
  • Δίδακτρα: 5.000 ευρώ / ετησίως κατά τα πρώτα 3 χρόνια φοίτησης, 5.500 ευρώ/ ετησίως κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης. Καταβολή σε μία δόση, τον Σεπτέμβριο πριν την εγγραφή.
  • Προϋποθέσεις εισαγωγής: Τεστ Μαθηματικών και Φυσικής.
  • Τίτλος σπουδών: Μηχανολόγος Μηχανικός (Mechanical Engineer)
  • Διάρκεια σπουδών: 5 έτη Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος- Φεβρουάριος) και εαρινό ( Φεβρουάριος- Αύγουστος).
  • Δίδακτρα: 5.000 ευρώ / ετησίως κατά τα πρώτα 3 χρόνια φοίτησης, 5.500 ευρώ/ ετησίως κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης. Καταβολή σε μία δόση, τον Σεπτέμβριο πριν την εγγραφή.
  • Προϋποθέσεις εισαγωγής: Δεν διενεργείται εξέταση εισαγωγής.
Τα Πανεπιστήμια αυτά διαθέτουν πτυχία με Ευρωπαϊκή αναγνώριση (EUROPEAN EVALUATION) και αυτόματη αναγνώριση στην Ελλάδα χωρίς πρόσθετες εξετάσεις (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Οι υπηρεσίες μας

Υποβολή αιτήσεως

Έπειτα από μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των αναγκών, δυνατοτήτων και επιθυμιών του υποψηφίου και μία πληρέστατη ενημέρωση από τους εξειδικευμένους συμβούλους

σπουδών της EMFASIS, ακολουθεί διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προς τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις του κάθε πανεπιστημίου.

Επίσης, διαθέτουμε στη φάση αυτή ΔΩΡΕΑΝ σύγχρονα ψυχομετρικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τη διευκόλυνση και ουσιαστική βοήθεια εκείνων που πιθανώς έχουν προβληματισμούς ως προς την επιλογή συγκεκριμένης σχολής ή τομέα σπουδών.

Συγκρότηση φακέλου υποψηφίου
Καθώς το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα για να δεχθεί την υποψηφιότητα ενός ενδιαφερόμενου ζητά συγκεκριμένα έγγραφα και δικαιολογητικά, η EMFASIS φροντίζει τη συγκρότηση του φακέλου του κάθε υποψήφιου και αναλαμβάνει όλες τις μεταφράσεις των απαραίτητων εγγράφων. Επίσης, αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος την διεκπεραίωση όλης της γραφειοκρατικής διαδικασίας που περιλαμβάνει ακόμα και την ισοτιμία του απολυτηρίου μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας.
Πρόγραμμα προετοιμασίας
Προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στα κριτήρια και τις εξετάσεις που κάθε σχολή και κάθε πανεπιστήμιο θέτει σε εισαγωγικό στάδιο, η EMFASIS διαθέτει για τους υποψήφιους φοιτητές εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας (foundation courses) τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν είτε από κοντά είτε εξ αποστάσεως με την πλήρη καθοδήγηση εξαιρετικά έμπειρων και καταρτισμένων καθηγητών. Υπάρχουν τρεις κύκλοι παρακολούθησης και συγχρόνως οι σπουδαστές μας έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή τους και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για περισσότερες πληροφορίες…
Εξετάσεις και διαδικασία εγγραφής
Καθώς οι περισσότερες σχολές πλέον πραγματοποιούν τις εξετάσεις στις εγκαταστάσεις τους, οι άνθρωποι της EMFASIS συνοδεύουν τους υποψήφιους κατά την ημέρα των εξετάσεων στο πανεπιστήμιο και στο χώρο που αυτές διεξάγονται, αφού έχουν προηγηθεί σχετικές οργανωτικές συναντήσεις. Τα αποτελέσματα συνήθως ανακοινώνονται μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Αφού έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ακολουθεί δεύτερη μετακίνηση των υποψηφίων με τη συνοδεία της EMFASIS για την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο και τακτοποίηση διαφόρων άλλων θεμάτων (όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, χορήγηση βιβλίων κλπ).
Εγκατάσταση και διαμονή
Διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργατών σε κάθε χώρα με την οποία διατηρούμε συνεργασία με τα κρατικά πανεπιστήμιά της. Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της διαμονής, είναι σοβαρές και οργανωμένες εταιρίες οι οποίες σας βοηθούν να βρείτε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, σας βοηθούν στην υπογραφή συμβολαίων, παρουσία δικηγόρου, φροντίζουν για την τοποθέτηση σύνδεσης internet, εφόσον το επιθυμείτε και είναι σε θέση να επιληφθούν οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε σχέση με το σπίτι καθ ‘όλη τη διάρκεια της ενοικίασής του. Έτσι ο φοιτητής εφόσον επιλέξει αυτή τη λύση είναι απαλλαγμένος από κάθε ανησυχία σχετική με το σπίτι. Οι περισσότεροι φοιτητές αναζητούν τη λύση ενοικίασης ενός επιπλωμένου διαμερίσματος σε μικρή απόσταση από το πανεπιστήμιο, η οποία τους παρέχει και μία απόλυτη αυτονομία.
Ακαδημαϊκή προετοιμασία
Η EMFASIS επιδεικνύει ένα συστηματικό, μόνιμο και ενεργό ενδιαφέρον για τους σπουδαστές της για όλα τα χρόνια φοίτησής τους και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα από την πρώτη μέρα της εγκατάστασής τους μέχρι την απόκτηση του πτυχίου τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει μια διαρκή επικοινωνία των εκπροσώπων της EMFASIS τόσο διαδικτυακά, αλλά κυρίως χάρη στα συχνά ταξίδια και τις προγραμματισμένες κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ακρόαση και εμπράγματη επίλυση πιθανών δυσκολιών τους, ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση όλων χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, αλλά πάντα με μια παιδαγωγική και υπεύθυνη προσέγγιση όλων των θεμάτων που τους απασχολούν. Μ’ αυτό τον τρόπο τόσο τα παιδιά αλλά ιδίως οι γονείς μπορούν να διέπονται από ένα αίσθημα ψυχικής πληρότητας και ευεξίας ότι όλα βαίνουν καλώς, ενώ γίνονται τακτικές ενημερώσεις για τις προοπτικές που ανοίγονται σε Ελλάδα και εξωτερικό μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.