Πληροφορίες για ειδικότητα Ορθοδοντικής

building Πληροφορίες για ειδικότητα Ορθοδοντικής emfasis eduΤο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα (Slovak Medical University in Bratislava) το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα κρατά με περηφάνια την παράδοση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη σε εξειδικευμένες σπουδές και στη δια βίου εκπαίδευση στη Σλοβακία, καθώς είναι ένας από τους κύριους φορείς παροχής Ιατρικών Ειδικοτήτων στη χώρα, θα ξεκινήσει  από τον Σεπτέμβριο του 2013 τη λειτουργία αγγλόφωνου τμήματος για την παροχή Ορθοδοντικής Ειδικότητας.

Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για κάθε απόφοιτο της Οδοντιατρικής σχολής.

  • Η ειδικότητα θα διαρκεί 3 χρόνια (36 μήνες).
  • Το κόστος κάθε εξαμήνου είναι 5.400€ (συνολικά 6 εξάμηνα) και υπάρχει δυνατότητα καταβολής διδάκτρων ανά εξάμηνο. Ωστόσο επιμετρείται ως θετικό από πλευράς πανεπιστημίου η ετήσια καταβολή διδάκτρων που ανέρχεται στο ποσό των 10.800 €. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 32.400 €.
  • Για την εισαγωγή κάθε υποψηφίου είναι απαραίτητο να δώσουν κάποιες εξετάσεις και μια προσωπική συνέντευξη.
  • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξειδίκευσης δεν είναι αμειβόμενη.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να απουσιάζουν συνολικά για το διάστημα του ενός μήνα, σε ετήσια βάση.
  • Από τον Ιούνιο του εκάστοτε έτους, ξεκινάει εντατική προετοιμασία στην γλώσσα, για την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου Basic (A2) από το αρμόδιο Πανεπιστήμιο Γλωσσών της Σλοβακίας (Ujop).