Μεταγραφή φοιτητή σε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Κάθε χρόνο παρουσιάζεται ένας μικρός αριθμός φοιτητών που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο από εκείνο της αρχικής τους επιλογής.

Σύμφωνα με ακριβή στοιχεία πρόσφατων στατιστικών οι λόγοι μπορεί να είναι:

  1. Οικονομικοί, έχοντας ανατραπεί τα μέχρι πρότινος ιδιαιτέρως καλά οικονομικά δεδομένα μιας οικογένειας.
  2. Δυσκολία προσαρμογής  στην  καθημερινότητα  της  χώρας και το περιβάλλον φοίτησης.
  3. Δυσκολία ανταπόκρισης  στις  απαιτήσεις  του  πανεπιστημίου.

Σε μία τέτοια περίπτωση, εμείς ως EMFASIS έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή και να πραγματοποιήσουμε τη μετεγγραφή σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια, κάνοντας το καλύτερο δυνατόν και ως προς την αναγνώριση των μαθημάτων και ως προς την έμπρακτη διευκόλυνση της όλης πορείας του.

Εξυπακούεται, ότι όταν κάποιος αποτείνεται εξ υπαρχής σε εμάς, φροντίζουμε παντί τρόπω να προτείνουμε ένα πανεπιστήμιο με συνθήκες φοίτησης απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις δυνατότητές του, ούτως ώστε να αποφύγουμε μία τέτοια λύση στο μέλλον.

Παρά ταύτα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την αναγκαιότητα.