Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα-αγγλόφωνα και όχι μόνοόλων των πανεπιστήμιων της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας καθώς και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν τη συνέχιση των βασικών σπουδών και προσφέρουν εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή ή γνωστικό αντικείμενο. Στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας, ενώ σήμερα η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποτελεί το νέο, ισχυρό όπλο για την αγορά εργασίας.
Η χρονική του διάρκεια μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα τον κλάδο ή τη χώρα και είναι συνήθως 1 ή 2 χρόνια. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει διδακτικές ώρες (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα) καθώς και εκπόνηση-παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Μπορεί να οδηγήσει στην απονομή διδακτορικού διπλώματος (PhD). Οι διάφοροι τύποι προγραμμάτων σπουδών οδηγούν και στην απόκτηση διαφορετικού τίτλου σπουδών και προσδιορίζουν την ειδικότητα.

ΜΑ: Master of Arts
MSc: Master of Science
MBA: Master in Business Administration
MAcc: Master in Accounting
MFin: Master in Finance
LLM: Master in Law
MPhil: Master of Philosophy

Για όποιον τίτλο σπουδών και αν ενδιαφέρεστε, η επιλογή πρέπει να γίνει μετά από αρκετή μελέτη, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν κατά τα επόμενα χρόνια. Έτσι η απόφαση που θα πάρετε πρέπει να είναι αποτέλεσμα ορθολογικής κρίσης ανάλογα με τις δυνατότητες, τις προτεραιότητές και τους επαγγελματικούς σας στόχους.

Eμείς, ως ΕΜFASIS είμαστε σε θέση να προσφέρουμε:
#1 Συμβουλευτικές συναντήσεις για την επιλογή των καταλληλότερων προγραμμάτων και Πανεπιστημίων αναλόγως με τις ανάγκες και επιθυμίες του ενδιαφερόμενου, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες καριέρας.
#2 Καθοδήγηση στη διαδικασία των αιτήσεων και συμπλήρωση μέχρι 5 αιτήσεων.
#3 Διάθεση πληρέστατης βιβλιοθήκη με τα prospectus των Πανεπιστημίων τα οποία μπορούν να μελετηθούν από τον ενδιαφερόμενο.
#4 Χορήγηση ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένου «ψυχομετρικού» τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εύρεση του καταλληλότερου προγράμματος σπουδών.
#5 Συγκρότηση του φακέλου με όλα τα έγγραφα του υποψήφιου.
#6 Μεταφράσεις όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται.
#7 Αίτηση για φοιτητικό δάνειο ή υποτροφία όπου υπάρχει δυνατότητα.
#8 Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για έλεγχο της προόδου αιτήσεων και διαχείριση των απαντήσεων προς τα Πανεπιστήμια.
#9 Διαχείριση αλληλογραφίας, συνεχόμενη επικοινωνία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επιλεγεί και άμεση ενημέρωση του υποψήφιου σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων.
#10 Δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες του φοιτητή προπαρασκευαστικών προγραμμάτων (Foundation Courses).
#11 Προετοιμασία για συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί από κάποια Πανεπιστήμια)
#12 Βοήθεια στην εξεύρεση κατοικίας και συμπλήρωση των αιτήσεων διαμονής.
#13 Συμπληρώσεις απαραίτητων εντύπων ( τραπεζικών κτλ) και συνεχής υποστήριξη για έκτακτα ζητήματα μέχρι την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο
#14 Δυνατότητα συνοδείας και βοήθεια κατά την πρώτη μετακίνηση και εγκατάσταση.
#15 Επικοινωνία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών εφόσον ανακύψει κάποια ανάγκη.