Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

Η Ιατρική Σχολή, η οποία θέτει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του, χρειάζεται νέους ανθρώπους , ικανούς και πρόθυμους να προσφέρουν σε μία κοινωνία που δοκιμάζεται καθημερινά.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας (Medical University of Sofia) είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο Ιατρικό Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1917 από τον Τσάρο Φερδινάνδο Α’ ως πανεπιστημιακή σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας «Άγιος Κλήμεντος Οχρίδας». Το 1950, αποσχίστηκε από το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο και μετασχηματίστηκε σε Ιατρική Ακαδημία με δύο σχολές: Ιατρική και Οδοντιατρική. Το 1951, δημιουργείται η Φαρμακευτική Σχολή και μετά από μια σειρά διοικητικών μεταρυθμίσεων το 1995, η Ακαδημία μετεξελίσσεται σε Ιατρικό Πανεπιστήμιο. Το 2001, δημιουργείται η Σχολή Δημόσιας Υγείας . Από το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργούν στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας Αγγλόφωνα τμήματα στην Ιατρική Σχολή και από το 2011-2012 στην Οδοντιατρική Σχολή.

Σήμερα, το Medical University of Sofia αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πανεπιστήμιο για τις επιστήμες Υγείας διεθνώς και αποτελείται από 4 σχολές και ένα διοικητικό τμήμα.