Ιατρική ειδικότητα & Εύρεση Εργασίας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνήθως μεγάλη αναμονή για την έναρξη στην ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα, αλλά ιδίως για το δεύτερο μέρος της Ιατρικής Ειδικότητας, καθώς παρατηρείται κάποια δυσχέρεια και περιορισμένες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Έτσι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών Ιατρικής, αλλά και Οδοντιατρικής υπάρχει ένας προβληματισμός αν κάποιος πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει την ειδικότητά του ή να επιλέξει κάποιο νοσοκομείο ή κλινική του εξωτερικού (κυρίως της Ευρώπης) όπου μπορεί να έχει καλύτερες οικονομικές απολαβές, μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση και περισσότερες επιλογές επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξης. Οι ίδιες σκέψεις υπάρχουν και στο μυαλό αρκετών εν ενεργεία ιατρών οι οποίοι βλέπουν το εξωτερικό ως μια πιο δελεαστική λύση σε επίπεδο καριέρας.

Πράγματι, ο αριθμός των νέων ιατρών που επιλέγουν την Ευρώπη για την ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους και για εργασία είναι ολοένα αυξανόμενος, αφού η Ιατρική Ειδικότητα στην Ευρώπη ευνοείται και από το καθεστώς ενοποίησης και αναγνώρισης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/E.C., με τα άρθρα 25-28 (της 7ης Σεπτεμβρίου 2005). Σύμφωνα με αυτή την οδηγία οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης με πτυχίο Ιατρικής από Πανεπιστήμιο επίσης των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Ιατρού σε άλλη χώρα της Ε.Ε. εφόσον λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από την αρμόδια κρατική υπηρεσία της χώρας.
Με την τελευταία οδηγία πλέον αναγνωρίζονται πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες και καθορίζονται οι ελεύθερες μετακινήσεις Ιατρών και οι αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων. Στην Ελλάδα με το Π.Δ. 38/2004 επετεύχθη η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

Εμείς ως EMFASIS διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε μεγάλες ευρωπαικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Σουηδία αλλά και η Σλοβακία έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση θέσης ιατρικής ειδικότητας και εργασίας σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές και να σας βοηθήσουμε αναλαμβάνοντας όλη την σχετική διαδικασία από την συγκρότηση του φακέλου του ενδιαφερόμενου ιατρού μέχρι την εγκατάσταση και ομαλή ένταξη και προσαρμογή του στο νέο επαγγελματικό περιβάλλον.