Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιατρικής Plovdiv στη Φιλιππούπολη

Χώρα: Βουλγαρία

Πόλη: Φιλιππούπολη

Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο Ιατρικής Plovdiv

Η Ιατρική Σχολή, η οποία θέτει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του, χρειάζεται νέους ανθρώπους , ικανούς και πρόθυμους να προσφέρουν σε μία κοινωνία που δοκιμάζεται καθημερινά.

Περισσότεροι απο 7500 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα του πανεπιστημίου. Το διδακτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης αποτελείται από 34 τακτικούς καθηγητές, 167 αναπληρωτές καθηγητές και 360 επίκουρους καθηγητές. Η Ιατρική σχολή της Φιλιππούπολης είναι μια σίγουρη και καλή επιλογή για μια λαμπρή σταδιοδρομία στης Ιατρικές επιστήμες.
επιστήμες.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 8000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 7000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΑ)

Τα δίδακτρα πληρώνονται σε δυο δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.