Ειδικότητες που προσφέρονται από το Comenius University της Σλοβακίας

•    INTERNAL MEDICINE (5 years)
•    NEUROLOGY (5 years)
•    GYNECOLOGY AND OBSTETRICS (5 years)
•    CLINICAL ONCOLOGY (5 years)
•    DERMATOVENEROLOGY (4 years)
•    OPHTHALMOLOGY (4 years)
•    PEDIATRICS (5 years)
•    NEUROSURGERY (7 years)
•    OTORINOLARYGOLOGY (5 years)
•    RADIOLOGY (5 years)
•    PLASTIC SURGERY (5 years)
•    ENDOCRINOLOGY (5 years)
•    PSYCHIATRY (5 years)
•    SURGERY (5 years)
•    PATHOLOGICAL ANATOMY (4 years)

•    PEDIATRIC NEUROLOGY (5+3 years)
•    GERIATRIC MEDICINE (5 years)
•    ORTHOPEDICS (5 years)
•    MAXILLOFACIAL SURGERY (3 years)
•    PEDIATRIC CARDIOLOGY (5+3 years)
•    PHONIATRY (3 years)
•    PEDIATRIC HEMATOLOGY and ONCOLOGY (5+3 years)
•    CHILD PSYCHIATRY (5 years)
•    GASTROENTEROLOGY (5 years)
•    PAEDIATRIC GASTROENTEROLOGY,HEPATOLOGY and NUTRITION (5+3 years)
•    MATERNAL-FETAL MEDICINE (5 years)
•    GYNECOLOGY ONCOLOGY (5 years)
•    PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND DIABETOLOGY, DISORDERS OF METABOLISM AND NUTRITION (5+3 years)