Μαθήματα εκμάθησης Γερμανικών

96928535 Μαθήματα εκμάθησης Γερμανικών emfasis edu

Εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία και 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και στα δύο τρίτα της Ελβετίας. Συνολικά υπάρχουν 96,389,702 ανά τον κόσμο. Τέλος, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η καλή γνώση της γερμανική γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά μας επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Link για τον πίνακα:

CEF*:
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Αρχάριος χρήστης

A1 A2
Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος. Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Ανεξάρτητος χρήστης

B1 B2
Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας. Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

Αυτάρκης χρήστης

C1 C2
Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του. Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

A1. ZERTIFIKAT DEUTSCH 
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος Α1 μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.
A2. ZERTIFIKAT DEUTSCH 
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος Α2 μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.
B1. ZERTIFIKAT DEUTSCH 
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος Β1 μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γερμανική γλώσσα. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.
B2. MITTELSTUFE I 
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος Β2 μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθµό  που να συζητά στα γερμανικά χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και λεπτομέρειες για µια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.
C1.MITTELSTUFE II –WIRTSCHAFTSDEUTSCTEST-DAF
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος C1 μπορεί να κατανοεί µια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο.
C2. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (K.D.S.)-GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM-ZENTRALE OBERSTUFENPRUEFUNG 
Περισσότερα Ο κάτοχος του διπλώματος C2 μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια σχεδόν ότι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα. Tο TestDaF είναι ένα από τα προαπαιτούμενα διπλώματα για την εισαγωγή στα Γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση TestDaF αποδεικνύετε ότι: •    μπορείτε να αντλείτε σημαντικές λεπτομερείς πληροφορίες από διάφορα σύντομα κείμενα, •    είστε σε θέση να κατανοείτε τις λεπτομέρειες και τα γενικά νοήματα δημοσιογραφικών και επιστημονικών κειμένων, πάνω σε επιστημονικά ή κοινωνικοπολιτικά θέματα, •    μπορείτε να εντοπίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις, •    είστε σε θέση να παρακολουθήσετε συνεντεύξεις ή συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πάνω σε θέματα που αφορούν τις σπουδές ή άλλα θέματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, •    μπορείτε να κατανοείτε διαλέξεις πάνω σε επιστημονικά θέματα, •    μπορείτε να συντάξετε ένα ορθά δομημένο, κατανοητό κείμενο και να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας, •    μπορείτε να περιγράψετε δεδομένα, να τα αποδώσετε περιληπτικά και να τα συγκρίνετε μεταξύ τους, •    μπορείτε να πάρετε θέση σε συνομιλίες και συζητήσεις και να την τεκμηριώσετε, να εκτιμήσετε τις εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις και να κάνετε υποθέσεις. 83840737
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Περισσότερα

Το “Professionelle medizinische Terminologie in deutscher Sprache” είναι ένα από τα ολοκαίνουργια πλούσια προγράμματα της EMFASIS σχεδιασμένο για φοιτητές  ή γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εξοικείωση με τη χρήση της Γερμανικής γλώσσας σε ένα εργασιακό περιβάλλον σχετικό με την Υγεία, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ακρόασης (Hören), κατανόησης κειμένου (Lesung) και ομιλίας (Sprechen). Με μεγάλο όγκο λεξιλογίου (ακαδημαΪκού και ιατρικά εξειδικευμένου) και γνώσεων τονώνει την αυτοπεποίθηση του διδασκομένου και του παρέχει τα εχέγγυα για κατανόηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και για πετυχημένη επικοινωνία στα γερμανικά και πέραν των ελληνικών συνόρων για όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν στο εξωτερικό. *Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σας χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρόγραμμα χωρίζεται στα εξής επίπεδα: Level 1 Επικεντρώνεται στη γενική επικοινωνία. Στο τέλος της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη γνώση να: Να συστηθούν και να συστήσουν ένα τρίτο πρόσωπο μέσα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, να μιλήσουν στο τηλέφωνο, να ζητήσουν προσωπικές πληροφορίες και να δώσουν οδηγίες. Level 2 Eπικεντρώνεται στο ιστορικό του ασθενούς. Στο τέλος της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη γνώση να: Εκφραστούν με σαφήνεια και να ζητήσουν διευκρινήσεις, να επεκταθούν στην ενόχληση του ασθενούς και την έντασή του προβλήματος και επίσης να συζητήσουν για οικογενειακές και κοινωνικές συμπεριφορές Level 3 Eπικεντρώνεται στην εξέταση και τη διάγνωση. Στο τέλος της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη γνώση να: Εξηγήσουν το πρόβλημα και να καταλήξουν στη διάγνωση, να δώσουν σαφείς οδηγίες, να εξηγήσουν τη διαδιακασία περίθαλψης  και να συνταγογραφήσουν. Level 4 Eπικεντρώνεται σε εξειδικευμένο ιατρικό λεξιλόγιο. Στο τέλος της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη γνώση ώστε να: Αναλύσουν σε βάθος ένα ιατρικό θέμα χρησιμοποιώντας την απαιτούμενη ορολογία και να εμβαθύνουν στο λεξιλόγιο της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Προϋποθέσεις παρακολούθησης Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές με μέτρια ως καλή γνώση Γερμανικών (Intemediate to Advanced level). Για να δείτε εάν το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσάς μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν το παρακάτω τεστ

ΤestYourself

Διατίθενται τα παρακάτω test.Aφού το συμπληρώσετε, θα λάβετε ένα αυτόματο e-mail με τα αποτελέσματα και μία λίστα με τα κατάλληλα μαθήματα για το επίπεδό σας.

Linkgiatest

Στην EMFASIS ψάχνoυμε συνεχώς για νέο υλικό για ανάγνωση και ενημερώνουμε τις πηγές από όπου αντλούμε θέματα, ώστε οι μαθητές μας να είναι απόλυτα έτοιμοι να κατανοήσουν άγνωστα κείμενα την «κρίσιμη» μέρα των εξετάσεων και γενικότερα να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κουλτούρας της συγκεκριμένης χώρας και των ανθρώπων της.

 

germania

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα μας κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος του μαθήματος και τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας και των σπουδαστών κάθε τμήματος. Η πληρωμή γίνεται ανά μήνα, με έκδοση της προβλεπόμενης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης των Εταιρικών Προγραμμάτων βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους πελάτες μας για ενημέρωση, ρύθμιση λεπτομερειών και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Σημαντικό θεωρούμε την τακτική ενημέρωση των γονέων για τη φοίτηση και τις επιδόσεις των παιδιών τους.

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ

  Παρέχουμε ειδικές τιμές για όλες τις κατηγορίες ενηλίκων και ειδικές      εκπτώσεις στους παλαιούς μαθητές μας.  Επιπλέον έκπτωση στην προεξόφληση διδάκτρων