Βασικές Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς για ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στη ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Στην Σλοβακία, χώρα που έγινε ομότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου του 2004, κατέστη δυνατή η άσκηση ειδικότητας σε μη ημεδαπούς ιατρούς με ειδικό νόμο που ψηφίσθηκε στις 24 Μαρτίου το 2004.

Με το νόμο αυτό υπεύθυνος φορέας για τη διάθεση θέσεως για ειδικότητες ιατρών είναι ο Ιατρικός Οργανισμός Υγείας της Σλοβακίας, κάτι δηλαδή ανάλογο με το αντίστοιχο ΕΣΥ της Ελλάδος.

Η EMFASIS δια του Γενικού Διευθυντού της κ. Μενάνδρου Εμφιετζόγλου την 1η Δεκεμβρίου 2006 υπέγραψε συμβόλαιο με τον επίσημο φορέα ειδικοτήτων της Σλοβακίας. Με το συμβόλαιο αυτό ανοίγει ο δρόμος για εγκατάσταση στην Bratislava ή άλλη πόλη της Σλοβακίας ιατρών οι οποίοι επιθυμούν άμεσα να κάνουν την ειδικότητά τους ολόκληρη ή τμήμα αυτής.

Η άσκηση της ειδικότητας γίνεται με απόλυτη ευθυγράμμιση προς τα δεδομένα της Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε ο τίτλος ή η βεβαίωση που προσκομίζεται στην Ελλάδα από ένα εκπαιδευθέντα ιατρό σε νοσοκομειακή μονάδα της Σλοβακίας να είναι απολύτως αποδεκτή από το ΚΕΣΥ.

Για όλες τις ειδικότητες είναι απαραίτητο να γίνει προετοιμασία στην σλοβάκικη γλώσσα η οποία πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση δική μας με το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Σλοβακίας. Ο κάθε υποψήφιος μετά το πέρας των μαθημάτων οφείλει να πάρει, μετά από εξετάσεις, το πιστοποιητικό γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Α2.

Η EMFASIS αναλαμβάνει την κράτηση της θέσεως από τον αρμόδιο φορέα και μια σειρά εργασιών που αφορά την γραφειοκρατική διαδικασία και προετοιμασία πριν την άφιξη του ειδικευόμενου γιατρού στο Σλοβακία, την παροχή βοήθειας εφ’ όλης της ύλης κατά την εγκατάστασή του στο νέο περιβάλλον και κυρίως στέκεται στο πλευρό του μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού.

Είναι μια έξυπνη και γρήγορη λύση για την άμεση αποκατάσταση των ιατρών και ένας σημαντικός αριθμός των ιατρών που ολοκλήρωσαν την ειδικότητά τους εκεί και ασκούν σήμερα το επάγγελμα σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπορούν να το πιστοποιήσουν.