Αρχική

 

Η αποστολή μας…

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος EMFASIS αντιπροσωπεύοντας τα πλέον έγκριτα και έγκυρα κρατικά πανεπιστήμια της Σλοβακίας, Τσεχίας και Βουλγαρίας διαδραματίζουμε για δεκαετίες έναν ηγετικό ρόλο στην προετοιμασία, καθοδήγηση, εγκατάσταση και ακαδημαϊκή εποπτεία των φοιτητών που ενδιαφέρονται για σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Αρχιτεκτονικής και Πολυτεχνείου σε αγγλόφωνα τμήματα με άμεση εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών και αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου.

read on…

Σπουδές στο εξωτερικό
Ξένες γλώσσες
Φοιτητικά μαθήματα
Πληροφορική
e-learning
Ειδικότητες

Σπουδές στο εξωτερικό
Ξένες γλώσσες
Φοιτητικά μαθήματα
Πληροφορική
e-learning
Ειδικότητες